-SHINOBI-


BASIC ADVANCED EXTREME
Level 3 6 8
Notes 255 502 687
BPM 190
Artist ニンジャマンジャパン
Version plus

動画

  • 譜面動画
  • プレイ動画

攻略・コメント

名前:
コメント: